1

Politika Privatnosti Sajta

Sve licne informacije ili materijali poslati na sajt My Case-a podležu politici privatnosti i zaštiti licnih podataka. Mi poštujemo prava na privatnost naših posetilaca i prepoznajemo znacaj zaštite prikupljenih informacija o njima.

Kad god pošaljete Vaše licne podatke koristeci naše veb-lokacije, popunjavanjem obrazaca za unos podataka i tokom vaše interakcije preko mejla ili formi za kontakt, mi cemo ih koristiti u skladu sa važecim zakonima o zaštiti privatnosti i za svrhe navedene u ovoj politici.

2

Slanje Podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoc tih podataka smo u mogucnosti da Vam isporucimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.

3

Prava Intelektualne Svojine

Rezultati pretrage u pretraživacima mogu prikazati da slika može biti predmet autorskih prava. Ovo se takode može pojaviti na ili blizu pojedinih fotografija.
Ovo obaveštava korisnika da neko poseduje autorska prava na slike.
Kao rezultat toga, korisnik ne može reprodukovati, distribuirati ili na drugi nacin javno prikazivati fotografije bez dozvole vlasnika autorskih prava, osim ako ne postoji izuzetak.

4

Garancije i Odricanja

Korišcenje ove web stranice je iskljucivo na sopstvenu odgovornost.


5

Garancije

My Case ne daje nikakve garancije, bilo podrazumevane, ozakonjene ili druge, ukljucujuci garanciju da je prikazanost materijala na ovoj web stranici potpuna, pouzdana, pravovremena; da ce pristup sajtu biti neometan i bez grešaka.
Bilo kakvo oslanjanje na materijale na ovom sajtu ce biti na sopstveni rizik.


Pozivamo vas da pažljivo istražite odredene vrste podrazumevanih garancija. Molimo Vas da proverite Vaše lokalne zakone.


Zadržavamo pravo na ogranicavanje ili ukidanje pristupa na My Case sajt u bilo kom vremenskom intervalu.

6

Odgovornost

Sve strane koje su ucestvovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove stranice u naše ime nemaju nikakvu odgovornost za direktne, slucajne, posledicne, indirektne ili kaznene štete, troškove,
gubitke ili bilo kakvu odgovornost koja proizlazi iz pristupa, upotrebe, nemogucnosti upotrebe, promene sadržaja ove web stranice ili proizlaze iz bilo kojih drugih web stranica kroz link na ovoj web stranici ili
kroz bilo koje akcije koje preduzimamo ili ne preduzimamo kao rezultat bilo koje elektronske poruke koju ste poslali.


7

Nedozvoljene radnje

Nedozvoljene su bilo koje radnje koje My Case po svojoj oceni može smatrati neprimerenim i/ili koje ce biti ocenjene kao nezakonit cin ili su zabranjene bilo kojim zakonom primenjivim na ovu web stranicu ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na:

Bilo koji cin koji predstavlja povredu privatnosti (ukljucujuci postavljanje privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo kog drugog prava pojedinca;

Korišcenje ove web stranice radi klevete ili optuživanja My Case, njihovih zaposlenih, drugih pojedinaca ili bilo koje ponašanje koje ugrožava ugled My Case-a;

Postavljanje datoteka koje sadrže viruse koji mogu prouzrokovati štetu imovini My Case-a ili imovini pojedinca;

Vi i My Case se slažete da ce se bilo koji spor ili tužba vezana za upotrebu ove web stranice voditi na nadležnom sudu Republike Srbije.