Pišite nam

Predstavništvo

GSM 3G Company d.o.o.

Adresa: Bulevar Vojvode Mišića 14, Beogradski Sajam, World Trade Center, Beograd

PIB: 104186076

Matični broj: 20112239

Žiro račun: 205-0000000517512-37

Kontakt telefoni: +381 11 21 22 011, +381 60 345 78 60

Kontakt email: srbija@mycase-online.com