Obrasci za kontaktiranje

Na ovom sajtu se koristi standardna „plug-in“ aplikacija za plaćanje koja je instalirana na preko milion sajtova, i smatra se potpuno bezbednom i GDPR usaglašenom. My Case ne prikuplja, ne čuva niti koristi bilo koji podatak izvan ovog sajta. Vaša e mail adresa i sadržaj poruke su vidljivi samo adminstratoru sajta, i na vaš zahtev je možemo trajno ukloniti. Ni jedna treća osoba ne može pristupiti sadržaju vaše porudzbine, niti vašim kontakt podacima.

Kolačići

Kolačići su tu zbog vaše udobnosti tako da ne morate da ponovo popunjavate svoje detalje kada poručujete.

Ukoliko imate nalog i prijavite se, postavićemo privremeni kolačić za određivanje da li vaš pregledač veba prihvata kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i odbacuje se nakon vašeg zatvaranja pregledača veba.

Kada se prijavite, takođe ćemo postaviti nekoliko kolačića da bismo sačuvali vaše informacije prijavljivanja i vaše izbore prikaza ekrana. Ukoliko se odjavite sa svog naloga, kolačići prijavljivanja biće uklonjeni.

Analitika

My Case sajt standardno koristi „Google-analitics“ program za analitiku. Koliko je nama poznato svi podaci o posetama sajta su anonimni, a kompanija Google garantuje za to svojim renomeom. Svi autori „plug-in“ dodataka garantuju da su njihove aplikacije GDPR kompatibilne, i da čuvaju anonimnost korisnika.

Sa kim delimo vaše podatke

Vaše podatke ne delimo ni sa kim. Politika firme je da maksimalno štiti privatnost svojih korisnika, i u tom smislu preduzimamo sve mere primerene veličini i finansijskoj snazi naše kompanije.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Za korisnike koji se registruju na našoj veb adresi čuvamo lične informacije koje dostave u svom korisničkom profilu. Svi korisnici mogu da vide, urede ili obrišu svoje lične podatke bilo kada (izuzev što ne mogu da promene svoje korisničko ime). Administratori takođe mogu da vide i urede te informacije.

Vaše informacije za kontaktiranje

My Case ne prikuplja, ne obrađuje, niti čuva podatke svojih klijenata ili potencijalnih klijenta izdvojeno. Jedini izuzetak su kontakt podaci koji se generišu prirodno tokom redovne komunikacije preko e-maila i sličnih on-line servisa koju vi inicirate. U svakom trenutku možete tražiti da vas izbrišemo iz tih arhiva. Izuzetak su samo knjigovodstvene i slične aplikacije u kojima se vaši podaci čuvaju isključivo iz admistrativno-pravnih razloga. Takve evidencije su dostupne samo ovlašćenim licima (državnim organima).

Kako štitimo vaše podatke

Sva računarska infrastruktura kompanije je zaštićena od neovlašćenog pristupa jakim lozinkama, dvostepenim sistemom autentifikacije, firewall-om i ažurnim antivirusnim programima. U tom smislu stalno radimo na povećanju bezbednosti i praćenju novih tehnologija.

Koje postupke imamo u slučaju curenja podataka

My Case se maksimalno trudi da sačuva integritet svog poslovno informacionog sistema, uključujući i vaše lične podatke. Sva komunikacije preko našeg sajta je kriptovana (https://), a preduzete su i sve druge mere predostrožnosti od neovlašćenog korišćenja.

Od kojih trećih strana primamo podatke

My Case ne koristi podatke od trećih lica. Mi smo protiv svih spamerskih „marketinških“ taktika i sličnih nelegalnih  praksi, i ne upražnjavamo ih. Ukoliko imamo potrebu za javno objavljenim podacima o privrednim subjektima (npr registracija iz APR-a, Narodne banke i slično) takve podatke ne čuvamo, ne klasifikujemo, ne arhiviramo i ne upotrebljavamo  za bilo koju drugu namenu, osim one za koju su nam bili potrebni (npr. plaćanje računa i slično).

Koje automatsko donošenje odluka i/ili profilisanje radimo sa korisničkim podacima

Tehnički podaci vezani za programsku analitiku i druge automatizovane servise se automatski brišu u standardnom roku (na serverima  itd). Svi plug-in dodaci i funkcionalnosti koje koristimo u okviru aplikacije su takođe GDPR kompatibilni, i to redovno proveravamo i po potrebi ažuriramo. Neka od ovih ažuriranja su automatizovana. Po našem saznanju svi „backend“ sistemi koji podržavaju funkcionisanje ovog sajta, i vode računa o automatizaciji procesa (uključujući i bezbednosne) su bezbedni i ažurni. U slučaju bilo kakviih tehničkih problema korisnički servis našeg provajdera nam  u najkraćem roku pruža efikasnu podršku.